Päiväkoti Norlandia Linna

Päiväkoti Norlandia Linna on yksi Sundsbergin alueen päiväkodeistamme.

Päiväkodin tilat ovat valoisat ja tilavat sekä mahdollistavat lapselle monipuoliset puitteet niin toiminnalle, kuin leikillekin. Hyödynnämme päiväkodin tiloja monella eri tavalla lasten toiminnassa. Myös lähiympäristön metsät, puistot ja nurmialueet antavat oivat puitteet lasten tutkimusretkille ja leikeille. Toimintamme tapahtuu pienryhmissä omahoitajan kanssa.  Aikuisen aito läsnäolo sekä lapsen yksilöllisyyden huomioiminen ja toiveiden kuuleminen ovat meille tärkeitä asioita. Aikuisen lämmin syli on aina lapsen saatavilla, luoden turvaa ja lohdutusta sekä monesti tärkeä paikka monenlaisien juttujen kertomiseen. Vanhempien kanssa haluamme luoda vahvan ja avoimen kasvatuskumppanuussuhteen.  Meille on tärkeää, että myös vanhemman on helppo tulla päiväkotiin oman lapsensa kanssa.

Sundsbergin alueen kolme päiväkotia tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään mm. avustaen toisiaan, järjestäen yhteistä päivähoitoa päivystysaikana sekä toimien yhteisissä tapahtumissa. Päiväkodit ja niiden henkilökunta kokevat tämän vahvuudeksi, että alueella on saman yrityksen päiväkoteja vierekkäin.

Meillä järjestetään jo neljättä vuotta esiopetusta alueen lapsille. Esiopetuksessa painottuu media- ja liikuntakasvatus.

Meillä on mahdollisuus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.

Päiväkotimme on avoinna ma-pe klo 7-17. Mikäli tarvitsette hoitoa 6-18, olkaa yhteydessä päiväkodin johtajaan.